To increase security, speed and for a better experience when using our website, we recommend upgrading your browser

 

เสนอขายที่ดิน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินเพื่อขยายโครงการในอนาคตในทำเลต่อไปนี้
สำหรับโครงการคอนโดมีเนียมที่ดินขนาด 2 – 5 ไร่ บริเวณที่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT รวมถึงส่วนต่อขยายและที่ดินบริเวณแหล่งชุมชนติดศูนย์การค้าขนาดใหญ่
สำหรับโครงการ บ้านจัดสรรที่ดินขนาด 10 – 30 ไร่ ติดถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ไม่เกินวงแหวนรอบนอก หน้ากว้างที่ดินติดถนน 20 เมตร ขึ้นไป
ทำเล : กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

เอกสารสำหรับการดำเนินการซื้อขายที่ดิน

แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน
Google Map
โฉนดที่ดิน
(สำเนาด้านหน้าและด้านหลัง
เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
ระวางที่ดิน
(ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
ขนาดที่ดิน
ราคาเสนอขายที่ดิน
ตารางแจกแจงผู้ถือ
กรรมสิทธิ์รายโฉนด
พร้อมแจ้งราคาโฉนด
รายแปลง

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเสนอขายที่ดิน

ข้อมูลผู้เสนอ
รายละเอียดที่ดิน