To increase security, speed and for a better experience when using our website, we recommend upgrading your browser

หน้าแรก / ควินทารา มาย‘เซน พร้อมพงษ์
 
 

ลงทะเบียนโครงการ

 

ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ
พร้อมพงษ์
พื้นที่โครงการ
2-0-0 ไร่
ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
Engawa, Nakaniwa, Chashitsu, Tsukiyama, Fitness, Steam Room, Hydrotherapy, Swimming Pool, Air Lounger, MHy’Omakase, Working Pod, Kitchen studio, Shuttle service
ภาพโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

 
30 เม.ย. 67
งานโครงสร้าง
99.00%
งานสถาปัตยกรรม
37.00%
งานระบบ
31.00%
ฝ่ายบริการลูกค้า 091 949 0000